انبار

در اين بخش كليه فرآيندهاي مربوط به انبارداري اقلام عمومي و داروها اعم از ورود، خروج، چيدمان، انجام امور نگهداري و مراقبتهاي خاص از اقلام ( شرايط نگهداري اقلام در انبار) و نهايتا انبارگرداني تحت پوشش سيستم قرار مي‌گيرد.

اين سيستم داراي قابليت هاي زير مي باشد:
وجود انبار هاي مستقل براي هر بخش و واحد
امكان تعريف انبارهاي متعدد و كدگذاري آنها
تعريف مجموعه كالا براي كالاهايي كه به صورت مجزا مصرف مي‌شوند اما به صورت تجميعي در صورتحسابها وگزارشات مي‌آيند
امكان تعريف تاريخ مصرف براي اقلام انبار و گزارش اقلام فاسد شده و گزارش كالاهايي كه ظرف يك ماه آينده فاسد مي‌شوند 
رسيد انبار ،حواله انبار ، كاردكس انبار، گزارش گردش كالا ، گزارش كالاهاي گردش بالا و گردش پايين ، گزارش كمبود دارو ملزومات
امكان درخواست كالا به صورت مكانيزه از بخشها و واحدهاي مختلف و تعيين چرخه درخواست كالا
ثبت سفارش خريد
حسابداري انبار
روشهاي قيمت گذاري(FIFO ، ميانگين موزون ،( LIFO
تجديد سطح سفارش بر اساس حداقل موجودي
امكان تعريف شماره سريال براي داروها و ملزومات
امكان اتصال به سيستم چاپ باركد
امكان قيمت گذاري كالاها به صورت قيمت ثابت يا n درصد اضافه بر قيمت خريد 
صدور درخواست كالا براي كليه بخشها
صدور حواله براي درخواست كالاهاي صادر شده واعلام كالاهايي كه به حد سفارش رسيده اند
صدور برگشت از تعمير و هزينه تعمير و تائيد آنها
گزارش از موجودي كالاها، كالاهاي رسيده و عودت شده در يك انبار و يا تمام انبار
گزارش از درخواستهاي كالاي صادر شده براي يك واحد خاص يا تمامي واحدها 
امكان تعريف كالاي جديد براساس طبقه بندي بيمارستان
تهيه ليست مغايرت موجودي كالا و كالاهاي شمارش شده در انبارگرداني
 

تصاویر این صفحه
تنظیمات

مطالب مرتبط


  این پرونده را به اشتراک بگذارید :

  Facebook Twitter Google LinkedIn

  یادداشت کاربران

  درج یک یادداشت :

  نام کاربری :
  پست الکترونیکی :
  وب :
  یادداشت :
  کد امنیتی :
  7 + 6 = ?