معرفی نرم افزار درمانگاهی

در اين بخش ازسيستم، ضمن مراجعه حضوري بيمار به مسئول پذيرش، اطلاعات و مشخصات فردي وي همراه با علت مراجعه و سوابق قبلي مراجعه درصورت وجود، ثبت و محل دقيق مراجعه و همچنين اطلاعات بيمه‌اي، وارد سيستم مي‌گردد. از آنجائيكه اين قسمت ازسيستم بعنوان مبدا و ماخذ اصلي شروع عمليات محسوب مي‌شود، اطلاعات بيمار در تمامي بخشهايي كه قرار است بيمار مراجعه نمايد، قابل رويت خواهد بود.
اين سيستم داراي قابليت هاي زير مي‌باشد:
 ورود اطلاعات اوليه بيماران بر اساس فرم پذيرش 
 مشاهده اطلاعات پزشكان و بيماران ايشان 
 صدور قبض پيش پرداخت به صندوق جهت دريافت مبلغ پيش پرداخت 
 تشكيل پرونده براي بيمار و ثبت اطلاعات مربوط به بيمار و اختصاص شماره پرونده ثابت براي بيمار 
 تعيين نوع پذيرش (سرپايي، اورژانس، بستري) 
 تعيين وضعيت مالي بيمار ( آزاد، قراردادي، بيمه، داراي معرف يا ضامن)
 اعمال تخفیف برای بیمار یا پرسنل
 معرفي پزشك معالج، مشاور و معرف براي بيمار 
 نگهداري سوابق پزشكان، پرستاران و مددكاران
 امکان صدور کاردکس جهت پرونده بیمار
 امكان مشاهده وضعيت بيمار از طريق اينترنت
 تعریف خدماتی که مرکز ارائه میدهد به همراه قیمت آنها
 معرفی شیفت های کاری پزشکان 
 امكان جستجوي پرونده بيماران بر اساس نام، نام خانوادگي، شماره پرونده، بخش مورد نظر، شماره سريال و بارويت نام پدر و شماره شناسنامه دسترسي سريع به پرونده بيماران
 تعریف شرکتهای بیمه و بیمه نامه های آنها به تعداد نامحدود و معرفی تعرفه آنها
 گزارش خدمات انجام شده براساس پزشکان بیمه نامه ها و کارکرد صندوق،بخشها و پزشکان
 و گزارشات متنوع دیگر
لازم به تذکر است که این سیستم قابلیت لینک با نرم افزارهای پاراکیلینیکی این شرکت می باشد و در صورتی که آن مرکز نیاز به گزارشی داشته باشد که در نرم افزار موجود نباشد شرکت در دوره تغییرات رایگان آن را بدون هزینه انجام می دهد.   
در اين بخش ازسيستم، ضمن مراجعه حضوري بيمار به مسئول پذيرش، اطلاعات و مشخصات فردي وي همراه با علت مراجعه و سوابق قبلي مراجعه درصورت وجود، ثبت و محل دقيق مراجعه و همچنين اطلاعات بيمه‌اي، وارد سيستم مي‌گردد. از آنجائيكه اين قسمت ازسيستم بعنوان مبدا و ماخذ اصلي شروع عمليات محسوب مي‌شود، اطلاعات بيمار در تمامي بخشهايي كه قرار است بيمار مراجعه نمايد، قابل رويت خواهد بود.
اين سيستم داراي قابليت هاي زير مي‌باشد:
 ورود اطلاعات اوليه بيماران بر اساس فرم پذيرش 
 مشاهده اطلاعات پزشكان و بيماران ايشان 
 صدور قبض پيش پرداخت به صندوق جهت دريافت مبلغ پيش پرداخت 
 تشكيل پرونده براي بيمار و ثبت اطلاعات مربوط به بيمار و اختصاص شماره پرونده ثابت براي بيمار 
 تعيين نوع پذيرش (سرپايي، اورژانس، بستري) 
 تعيين وضعيت مالي بيمار ( آزاد، قراردادي، بيمه، داراي معرف يا ضامن)
 اعمال تخفیف برای بیمار یا پرسنل
 معرفي پزشك معالج، مشاور و معرف براي بيمار 
 نگهداري سوابق پزشكان، پرستاران و مددكاران
 امکان صدور کاردکس جهت پرونده بیمار
 امكان مشاهده وضعيت بيمار از طريق اينترنت
 تعریف خدماتی که مرکز ارائه میدهد به همراه قیمت آنها
 معرفی شیفت های کاری پزشکان 
 امكان جستجوي پرونده بيماران بر اساس نام، نام خانوادگي، شماره پرونده، بخش مورد نظر، شماره سريال و بارويت نام پدر و شماره شناسنامه دسترسي سريع به پرونده بيماران
 تعریف شرکتهای بیمه و بیمه نامه های آنها به تعداد نامحدود و معرفی تعرفه آنها
 گزارش خدمات انجام شده براساس پزشکان بیمه نامه ها و کارکرد صندوق،بخشها و پزشکان
 و گزارشات متنوع دیگر
لازم به تذکر است که این سیستم قابلیت لینک با نرم افزارهای پاراکیلینیکی این شرکت می باشد و در صورتی که آن مرکز نیاز به گزارشی داشته باشد که در نرم افزار موجود نباشد شرکت در دوره تغییرات رایگان آن را بدون هزینه انجام می دهد.   
 

تصاویر این صفحه
تنظیمات

مطالب مرتبط


  این پرونده را به اشتراک بگذارید :

  Facebook Twitter Google LinkedIn

  یادداشت کاربران

  درج یک یادداشت :

  نام کاربری :
  پست الکترونیکی :
  وب :
  یادداشت :
  کد امنیتی :
  3 + 8 = ?