مدارك پزشكی

اين سيستم داراي قابليتهاي زير مي باشد:
كليه گزارشات استاندارد درخواستي سازمان نظام پزشكي
گزارش بيماران پذيرش شده بر حسب نوع قرارداد ، نوع بيماري، پزشك معالج يا مشاور، بخش پذيرنده در هر بازه ز ماني
گزارش داروهاي مصرف شده بر حسب تعداد بيمار پذيرش شده، نوع بيماري و بخشهاي مختلف بيمارستان در هر بازه زماني 
گزارشات مربوط به اشغال تخت هاي فعال و غير فعال بر اساس بخش ، پزشك و بيماري
مشاهده وضعيت لحظه اي بيمارستان
آمار فوت و علل آن بر اساس پزشك ، بخش و بيماري
آمار زايمان بر اساس جنسيت ، وضعيت و پزشك/ ماما
امكان كد گذاري بيماريها بر اساس ICD10
امكان تهيه انواع گزارشات آماري از تمام پرونده هاي بيماران
امكان ادغام پرونده هاي مختلف فرد
 

تصاویر این صفحه
تنظیمات

مطالب مرتبط


  این پرونده را به اشتراک بگذارید :

  Facebook Twitter Google LinkedIn

  یادداشت کاربران

  درج یک یادداشت :

  نام کاربری :
  پست الکترونیکی :
  وب :
  یادداشت :
  کد امنیتی :
  1 + 8 = ?