طب تصويري

اين سيستم داراي قابليت هاي زير مي‌باشد:
تعريف واحد هاي طب تصويري بيمارستان توسط كاربر مانند (راديولوژي ، سونوگرافي ،سي تي اسكن و.. )
تعريف انواع فعاليتهايي كه در هر واحد طب تصويري صورت مي‌گيرد با ذكر مبلغ ، هزينه هاي مرتبط ،مواد مصرفي ، كد قرارداد محاسبه مبلغ و غيره
شناسايي پزشكان و متخصصان پارا كلينيكي در هر واحد 
امكان اخذ درخواست از واحد ها و بخشهاي ديگر و نوبت دهي براي انجام درخواست
تعريف انواع فرمت جواب طب تصويري در فرمتهاي آفيس office و امكان تغيير آن توسط كارشناس مربوطه مطابق با سليقه خود 
امكان پذيرش سرپايي و مستقل
صدورصورتحساب و الصاق آن به پرونده مراجعه كننده
اخذ گزارشات مختلف از فعاليتهاي صورت گرفته بر حسب بيماران ، بخش يا واحد درخواست كننده ، تعداد ، پزشك معالج ، ميزان درآمد و هزينه در هر دوزه زماني
امكان ارجاع درخواست به خارج از بيمارستان و ثبت نتيجه

تصاویر این صفحه
تنظیمات

مطالب مرتبط


  این پرونده را به اشتراک بگذارید :

  Facebook Twitter Google LinkedIn

  یادداشت کاربران

  درج یک یادداشت :

  نام کاربری :
  پست الکترونیکی :
  وب :
  یادداشت :
  کد امنیتی :
  6 + 8 = ?