حقوق و دستمزد

كليه امور مربوط به حقوق ومزاياي كاركنان با شرايط همكاري مختلف و لحاظ نمودن قوانين مربوطه تاصدور فيش حقوقي و ارسال به قسمت حسابداري تحت كنترل اين سيستم قرار خواهد گرفت.

اين سيستم داراي قابليتها زير مي باشد:
نگهداري اطلاعات پرسنلي و سوابق تغييرات 
محاسبات جاري و معوقه 
معرفي كدهاي پرداخت و كسورات
معرفي جداول مالياتي
تعريف وام ، تعديل، توقف ، بازپرداخت و....
پرداختهاي خارج از ليست
ليست حقوق ماهانه
بيمه هاي اجباري و تكميلي و ماليات
محاسبه ذخاير پرسنلي
انواع گزارشات
تعاريف مربوط به كدهاي متغير ( مليت، مذهب، نظام وظيفه، رشته تحصيلي، شهر، تاهل، مسكن، جنسيت، زبان خارجي)، كدهاي ثابت (مرخصي ها، ماموريت ها و وامها)، كدهاي حقوقي ( مزايا، كسورات، نوع استخدام، نوع حكم)، كدهاي سازماني ( مركز هزينه، قسمت، رشته، رسته)
ثبت اطلاعات مربوط به احكام پرسنلي و صدور احكام كلي بصورت پارامتريك براي پرسنل
ثبت اطلاعات مرخصي ها، ماموريت ها، تشويقات، تنبيهات
ثبت اطلاعات حقوقي پرسنل و پردازش اطلاعات وانتقال اطلاعات از IO  (سيستم حضور و غياب)
محاسبات مربوط به عيدي و پاداش پرسنل
 
تنظیمات

مطالب مرتبط


  این پرونده را به اشتراک بگذارید :

  Facebook Twitter Google LinkedIn

  یادداشت کاربران

  درج یک یادداشت :

  نام کاربری :
  پست الکترونیکی :
  وب :
  یادداشت :
  کد امنیتی :
  6 + 6 = ?