امور تغذيه بيماران

در اين قسمت از سيستم ضوابط و استانداردهاي تهيه و طبخ غذا، برنامه هاي غذايي اعم از عادي و رژيمي مشخص و همزمان با بستري شدن در بخش برنامه غذايي بيمار با كنترل شماره تخت جهت اجرا به واحد غذا ارسال و تا زمان ترخيص بيمار، پرونده غذايي وي باز وبه روز خواهد شد. ضمنا بهاي هر وعده غذا از طريق جدول غذايي قابل محاسبه خواهد بود.

اين سيستم داراي قابليت هاي زير مي باشد:
امكان دريافت رژيمهاي غذايي مختلف براي بيماران به تفكيك بخش و بيمار
ارسال تاييديه دريافت درخواست موجود
دريافت گزارشهاي موردنظر
دريافت غذا براي همراهان بيمار و ثبت در صورتحساب بيمار
تعريف رژيمها و برنامه هاي مختلف غذايي بصورت فصلي، ماهانه يا هفتگي

تصاویر این صفحه
تنظیمات

مطالب مرتبط


  این پرونده را به اشتراک بگذارید :

  Facebook Twitter Google LinkedIn

  یادداشت کاربران

  درج یک یادداشت :

  نام کاربری :
  پست الکترونیکی :
  وب :
  یادداشت :
  کد امنیتی :
  8 + 3 = ?